O nás

Členové ČUKIS získali v posledních 3 letech řadu medailí na Mistrovstvích světa
nebo Evropy pořádaných mezinárodními federacemi.

ZLATÝCH MEDAILÍ
0
STŘÍBRNÝCH MEDAILÍ
0
BRONZOVÝCH MEDAILÍ
0

Česká unie kolektivních a individuálních sportů (ČUKIS) vznikla na půdorysu platformy Iniciativa Sport 2012. Tato neformální a nezávislá skupina sportovních svazů byla po pádu akciové společnosti Sazka, jakožto významného pilíře financování českého sportu, vystavena dramatickému propadu finanční podpory. Existenční problém tak tehdy stmelil 17 sportovních svazů, které se rozhodly nepřízni osudu čelit společně, což 10. dubna 2012 deklarovali zástupci těchto svazů na ustavujícím shromáždění.

Sportovních svazů
0
Klubů a jednot
0

K dnešnímu dni ČUKIS sdružuje celkem 15 členských sportovních svazů s celorepublikovou působností, které dohromady vytváří spojení celkem 647 klubů, oddílů či tělovýchovných jednot, a 40 912 členů-fyzických osob (13 431 mládeže a 27 481 dospělých). 

V následujících letech došlo k rozšiřování skupiny a dalšímu prohlubování vzájemné spolupráce, která se z původního úspěšného boje o holou existenci změnila na hledání co nejlepších podmínek pro rozvoj pestré palety sportovních odvětví. Zároveň došlo k průběžnému sdílení poznatků a intenzivní výměně zkušeností a informací z celé řady oblastí dotýkajících se každodenní činnosti sportovních organizací. Logickým vyústěním dlouhodobé těsné kooperace byla transformace a institucionalizace původní Iniciativy na ČUKIS.

Členů
0

Ke stažení

Současný smysl existence ČUKIS se v podstatě příliš neodchyluje od původních idejí. Členové sdílejí příležitosti ke zlepšování možností dalšího rozvoje jak svých vlastních organizací a jejich členů, tak i ČUKIS. Je tak efektivně využíván potenciál, který je posilován s přibývajícími členy. Díky koordinovanému postupu se zvyšuje váha společných většinových názorů a vyjednávací síla, díky které lze snáze dosáhnout na uplatňování vlastních představ o cílech, včetně způsobu jejich dosažení. Nezanedbatelnou přidanou hodnotou je obohacení o vzájemnou inspiraci mezi jednotlivými členy, a zároveň jejich společně vyšší obchodní potenciál. Nejvyšší hodnotou je pak partnerství, kolegialita a soudržnost, které zesilují smysl spojení se pod střechou ČUKIS.