Zprávy ČUKIS

Dne 13. října 2023 se uskuteční VH ČUKIS v Praze. Těšíme se na účast našich svazů!