Zprávy členů

MINIGOLF: ČMGS uspěl v soudním řízení proti NSA

5. 9. 2023

Český minigolfový svaz dosáhl významného úspěchu v soudním řízení, které se vedlo u Městského soudu v Praze proti Národní sportovní agentuře (NSA). Městský soud rozsudkem ze dne 20. července 2023, č. j. 18 A 80/2022-83, zrušil usnesení NSA ze dne 11. srpna 2022, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti o poskytnutí dotace.

Soud považuje usnesení NSA za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jinými slovy NSA shromáždila podklady pro své rozhodnutí, ale nepodrobila je řádnému a úplnému hodnocení a nevyvodila z nich konkrétně odůvodněné závěry. NSA při svém rozhodování vůbec nehodnotila, resp. nic neuvedla k podkladům jako je např. soutěžní řád, přičemž právě tento dokument hrál při hodnocení žádosti významnou roli. Vzhledem k tomu, že NSA při předložení dotačního spisu soudu soutěžní řád vůbec napoprvé nepředložila (učinila tak až po vyjádření ČMGS), soud si kladl otázku, zda s ním vůbec jako se součástí dotačního spisu pracovala (jak později tvrdila).

Úkolem NSA bude opětovně žádost ČMGS posoudit a v rámci tohoto konkrétně a přezkoumatelně zhodnotit, zda ČMGS plní podmínku celostátní působnosti. K tomu by měla vzít v úvahu veškeré podklady, které má k dispozici v dotačním spise a náležitě je ve svém rozhodnutí reflektovat. 

Proti rozhodnutí soudu může NSA podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu. To však nemění nic na tom, že nynější rozsudek je pravomocný a NSA je povinna se jím řídit.

Rozsudek je velkým úspěchem a dělá malému svazu, jakým jsme, dobré jméno ve sportovním prostředí. Zdá se, že dosud žádný sportovní svaz nedosáhl v oblasti provozních dotací úspěchu v soudním řízení proti státní autoritě (NSA).

Rozsudek si můžete přečíst zde